Mongolsko

Domů
>
Mongolsko

Mongolsko

Ulánbátar , skály Cagán Suvarga, Údolí Jol, Písečné duny Chongor, Bajanzag, Klášter Ongi, Údolí řeky Orchon, Charchorin, Erdene Zú, Sopka Chorgo, Velké bíle jezero, Jezero Zún , Jezero Chovsgol, Moron, NP Chustaj, Čingischánova Socha, Národní park Tereldž

Cena zahrnuje: Ubytování
- 2x ubytování v hotelech **** ve dvoulůžkových pokojích
- 12 noclehů v gerech (jurtách) záchody a sprchy společné
stravu - 14x snídani, 14x oběd, 12x večeře
transfery a vstupy dle programu
služby mongolského průvodce
služby českého průvodce po celou dobu programu
letecká přeprava Moron - Ulánbátar

Cena nezahrnuje: mongolské vízum
leteckou přepravu Praha-Ulánbátar-Praha
cestovní pojištění
jídla neuvedená v programu
spropitné místnímu průvodci, řidčům, nosičům zavazadel

Příplatky letecká přeprava Praha – Ulánbátar – Praha cca 27.000 Kč / osoba
jednolůžkový pokoj 7.200 Kč
mongolské vízum 1.900 Kč
spropitná 220 USD (vybere průvodce na letišti v Ruzyni)
spropitná hotelovým nosičům a jiným (předpokládaná malá částka individuálně)
cestovní pojištění

15 denní
2. 7. - 17. 7. 2022
věk 8+

Cena od:

84.000

Přílet do Ulánbátaru v ranních hodinách, Následuje přejezd k vrchu Zajsan, Dalším navštíveným místem bude centrální ulánbátarské Süchbátarovo náměstí s jezdeckou sochou revolucionáře Damdina Süchbátara, vládní budovou, Operou, lodžií se sochami Čingischána a jeho následovníků. Další den přejezd ke skalám Cagán Suvarga, kde navštívíme fantastické skalní stěny už v poušti Gobi. Další den přejezd do údolí Jol (Yol Valley; Supí kaňon) v národním parku Gurvansajchan (Gurvansaikhan – Tři krásky). Další de se podíváme do údolí Jol (Yol Valley; Supí kaňon) v národním parku Gurvansajchan (Gurvansaikhan – Tři krásky). Dále navštívíme CHONGOR – BAJANZAG - Hořící útesy, BAJANZAG – KLÁŠTER ONGI. Pojedeme do údolí řeky Orchon (Orkhon), zapsaného s blízkými památkami Karakorumu a Erdene Zú v seznamu Světového dědictví UNESCO jako kolébka mongolské kultury. Dále vás čeká přejezd Bílého Jezera, cesta kolem řeky bohaté na ryby Čulút (Chuluut), vytvářející hluboký kaňon v bazaltových skalách. Cestou uvidíme i vyhaslou sopku Chorgo (Khorgo; za příznivého počasí a při dostatku času můžeme na sopku i vystoupit) a pak dorazíme ke krásnému Velkému bílému jezeru (Terchín Cagán núr, Terkhiin Tsagaan Nuur) v pohoří Changaj (Khangai). Další den průjezd stepním ajmagem Šine – Ider (Shine – Ider; step je typickým prostředím Mongolů a v červenci by mohla ještě být kvetoucí a voňavá). Naším cílem bude nevelké slané jezero Zún (Zuun Nuur), ráj vodních ptáků.

Nenašli jste zájezd,
který by vám vyhovoval.

Sestavíme na míru.