Jedinečná příležitost nahlédnout do Osvětimi a Březinky s česky mluvícím průvodcem na tří a půl hodinové prohlídce.

Domů
>
Jedinečná příležitost nahlédnout do Osvětimi a Březinky s česky mluvícím průvodcem na tří a půl hodinové prohlídce.

Jedinečná příležitost nahlédnout do Osvětimi a Březinky s česky mluvícím průvodcem na tří a půl hodinové prohlídce.

Pro jednotlivce nelze objednat prohlídku s česky mluvícím průvodcem. Doporučujeme proto rychle zarezervovat si místa na zájezdu, jelikož se jedná o exkluzivní zájezd.

Původní tábor Auschwitz I byl založen v bývalých kasárnách ve městě Osvětim (německy: Auschwitz, polsky: Oświęcim) přibližně šedesát kilometrů západně od Krakova na území provincie Slezsko. Následně byl vybudován nedaleký Auschwitz II neboli Auschwitz-Birkenau, jeden z největších nacistických vyhlazovacích táborů nazvaný podle vesnice Březinka (polsky: Brzezinka, německy: Birkenau). Auschwitz III označuje pracovní tábor Monowitz-Buna, kromě těchto tří základních patřila do komplexu i řada dalších pobočných táborů. První tábor byl Německem zřízen na základě příkazu Heinricha Himmlera ze dne 27. dubna 1940. Původně byl určen pro Poláky (inteligence, odbojáři), ale v létě roku 1941 nacisté rozhodli, že zde bude probíhat konečné řešení židovské otázky (holokaust). Velitel tábora, Rudolf Höss (či Rudolf Höß), při norimberských procesech uvedl, že v Auschwitzu zemřely více než tři miliony lidí. Podle Státního muzea Auschwitz-Birkenau však v tomto táboře zahynulo 1,4 milionu lidí, z nichž přibližně 90 % byli Židé prakticky ze všech evropských států. Většina obětí byla zavražděna v plynových komorách areálu Auschwitz II plynem Cyklon B; smrt ostatních byla způsobena systematickým hladověním, nucenými pracemi, absencí zdravotní péče, individuálními popravami a pseudolékařskými experimenty. Historie tábora Auschwitz je temná a velmi obsáhlá, proto doporučujeme navštívit toto místo s odborným průvodcem, vyškoleným přímo v Polsku.

Na zájezd se bude vyjíždět v ranních hodinách. V autobuse Vám náš průvodce již řekne něco o historii Polska, druhé světové války i současné situace. Poté se společně zúčastníte tří a půl hodinové prohlídky s česky mluvícím průvodcem. Prohlídka je po celém areálu - přes 50 dochovaných budov, stalá expozice fotografií, deníků, ale i osobních věcí, které zde zůstaly (vlasy, boty, oblečení, nádobí, kufry aj.). Kromě samotné Osvětimi navštívíme i nedaleký areál tábora Březinka, který je součástí prohlídky. Vzhledem k hrůzám, které se na tomto místě uskutečnili se zájezd nedoporučuje pro děti mladší 12 let (i samotný výklad průvodce je velmi detailní a nemusí být vhodný pro děti). Kromě této prohlídky se také zastavíme v centru města Krakow, kde Vás průvodce provede historickým centrem. Podíváte se na Hlavní Rynek, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Královský Hrad i městkou tržnici. Zájezd pořádáme my: WES - cestovní kancelář s.r.o., Nový Jičín

1 denní
14. října 2023
věk 12+

Cena od:

1690

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, průvodce během celé doby zájezdu, soukromého průvodce u prohlídky, vstupné na prohlídku areálu Osvětim + Březinka, převoz autobusem mezi jednotlivými areály, prohlídku města Krakow.

UPOZORNĚNÍ: Můžete být vystavení prohlídce zavazadel či osobních věcí (zákaz vnášení jídla, alkoholu či jiných návykových látek, zbraní apod.). Zákaz mít zavazadla větší než rozměr A4. Zákaz fotografování s bleskem či s použitím stativu (v některých oblastech úplný zákaz fotografování). Zákaz telefonních rozhovorů během prohlídky a v některých oblastech úplný zákaz používání telefonů. V areálu je zakázáno jakkoli poškozovat dobré jméno přeživších Osvětimi, popírat nacistické zločiny, hanobit pamětní místa, podněcovat nenávist jakéhokoli druhu, prezentovat nacistická gesta či symboly, nahrávat exkurzi. Můžete být z areálu vyvedeni ostrahou. Upozorňujeme, že budete procházet také detektorem kovu.

Nenašli jste zájezd,
který by vám vyhovoval.

Sestavíme na míru.

Krakov (polsky Kraków, německy Krakau, ukrajinsky Краків) je metropole Malopolského vojvodství v jižním Polsku, v historické zemi Malopolsku. Leží na řece Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány, která spojuje Sandoměřskou kotlinu s kotlinou Osvětimskou. Žije zde přibližně 801 tisíc[1] obyvatel a Krakov je tak druhé největší polské město podle počtu obyvatel. Rozloha činí 327 km² (druhé největší město podle rozlohy). Krakov je historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou, sídlo starobylé univerzity a arcibiskupství. Staré město, který přežil druhou světovou válku s množstvím historických památek i parků je oblíbený cíl turistů a je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO. Etymologie Podle legend pochází jméno města od jména knížete Kraka, který je v Polsku považován za Slovana. Velmi pravděpodobně však jméno pochází od Keltů, kteří tuto oblast obývali, což je známo z archeologických nálezů a z římských pramenů. Tehdy by název zněl Carragh nebo obdobně. Možná je však i souvislost se jménem legendárního iberského (keltiberského) krále Crocco. V českých legendách se také vyskytuje postava knížete Kroka. Název města v latině zní Cracovia, litevsky Krokuva, maďarsky Krakkó, rusky a tatarsky Краков, anglicky Cracow a v jidiš קראקע, Krůke. Nejstarší část města se nachází na opevněném Wawelském návrší. Bylo to jedno z nejdůležitějších opevnění v kmenovém knížectví Vislanů. To ovládla za vlády velkomoravského knížete Svatopluka. První zmínka o Krakově (a to jako o důležitém obchodním hradišti) pochází z roku 966, kdy bylo město pod vládou českého knížete Boleslava I., pod přemyslovskou vládou zůstal i za vlády Boleslava II., ale pravděpodobně na jejím sklonku, v roce 999, byl Krakov dobyt Boleslavem Chrabrým, vnukem českého knížete Boleslava I., a připojen k jeho piastovskému polskému státu. Od roku 1000 se v Krakově nacházelo biskupství. Roku 1038, za vlády Kazimíra I. Obnovitele, se Krakov stal polským hlavním městem.

Polsko (polsky Polska), plným názvem Polská republika (polsky zvuk Rzeczpospolita Polska), je stát ležící ve střední Evropě. Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, s Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast) na severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři se 770 km pobřeží. Povrch je převážně rovinatý, hory tvoří většinu jižní hranice. Počátky polského státu a jeho christianizace sahají do 10. století.[3] Polské království, které roku 1569 prohloubilo unii s Litvou, bylo jedním z mocných evropských států, avšak zaniklo v trojím dělení Polska (1772–1795). Roku 1918 bylo Polsko obnoveno jako republika. Po 2. světové válce, která zemi těžce postihla, bylo Polsko do roku 1989 součástí Východního bloku. Současné Polsko je s 38 miliony obyvatel osmý nejlidnatější stát Evropy. Oproti minulým dobám však tvoří po roce 1945 naprostou většinu Poláci, nábožensky římští katolíci. Největší koncentrace obyvatelstva a průmyslu je v Horním Slezsku. Hlavním městem je Varšava, do raného novověku jím byl Krakov. Polsko je mj. členskou zemí Evropské unie, Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO) a Visegrádské skupiny.